A gyülekezet elöljárói az egyházközségi közgyűlés által választott presbiterek, létszámuk 6 fő.
A presbitérium elnöke a lelkipásztor, világi elöljárója a gondnok.A legutóbbi teljes tisztújítás 2006-ban volt, a presbiterek egy része azonban már előzőleg is tisztségviselő volt az egyházközségben.

 

   
NÉV SZÜLETÉSI ÉV MIÓTA PRESBITER MEGJEGYZÉS
Bai Zsolt 1962 _ _
Bertalan Imre 1960 2012 _
Földesi Viktor 1959 _ gondnok
Dr. Kiss Ferenc 1981 2012 _
Szoboszlai Zoltán 1966 2006 presbiteri jegyző
Tóth Dezsőné 1954 _ _
Pápa Béla 1951 _ pótpresbiter
Tóth Jenő 1953 _ pótpresbiter