A gyülekezet elöljárói az egyházközségi közgyűlés által választott presbiterek, létszámuk 6 fő.
A presbitérium elnöke a lelkipásztor, világi elöljárója a gondnok. A legutóbbi teljes tisztújítás 2017-ben volt, a presbiterek egy része azonban már előzőleg is tisztségviselő volt az egyházközségben.

 

NÉV MIÓTA PRESBITER MEGJEGYZÉS
Bai Zsolt _ _
Bertalan Imre 2012 _
Bertalanné Nagy Anikó 2019 gondnok
Szoboszlai Zoltán 2006 presbiteri jegyző
Topa Sándorné 2018 _
Tóth Dezsőné _ _
Erdődy Mihály Csaba 2018 pótpresbiter
Kincses János 2018 pótpresbiter