MFP-EKEB/2022

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,

„Egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című,

MFP-EKEB/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, 3345524428 iratazonosítószámon nyilvántartott projekthez

Biharugrai Református Egyházközség 2022.02.05. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2022” című, MFP-EKEB/2022 kódszámú pályázati kiírásra, mely 100%-os támogatási intenzitású, 3.848.639,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (Támogató Okirat iratazonosító száma: 3366198273)

A Támogatói Okirat szerint az alábbi tevékenységek kerültek jóváhagyásra és támogatásra:

Az A1 kiadási tételazonosítóhoz kapcsolódó Projektelőkészítési feladatok ellátásával Biharugrai Református Egyházközség a Békés-Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft.-t bízta meg bruttó 190.500,-Ft (150.000,-Ft + ÁFA) értékben, aki a szerződésben foglalt feladatokat maradéktalanul ellátta, 2022.02.11. napon teljesítette és számlát állított ki, melyet a megrendelő maradéktalanul teljesített. Ebből elszámolható költség bruttó 22.612,- Ft.

Az A2 kiadási tételazonosítóhoz kapcsolódó Közösségszervező bértámogatása valósult meg Papp Andrea közösségszervező 2022. július 1-től 2023. június 30-ig, 8 órás foglalkoztatásával. Kifizetett bér 3.405.876,-Ft, az összeg után fizetendő járulékok is maradéktalanul kifizetésre kerültek.

Az A3 kiadási tételazonosítóhoz kapcsolódó eszközbeszerzéssel a Biharugrai Református Egyházközség a Vöröskő Kft-t bízta meg bruttó 169.989,-Ft (133.850,-Ft + ÁFA) értékben, amely a beszerzési feladatot 2023.05.31. napon teljesítette, számlát állított ki, melyet a megrendelő maradéktalanul teljesített.

Az A4 és A5 kiadási tételazonosítóhoz kapcsolódó eszközbeszerzéssel a Biharugrai Református Egyházközség a DRENCO Kft-t bízta meg bruttó 109.925,-Ft (86.556,-Ft + ÁFA) értékben, amely a beszerzési feladatot 2023.05.30. napon teljesítette, számlát állított ki, melyet a megrendelő maradéktalanul teljesített.

A lenti programok megvalósítása során kiemelkedő segítség volt a projekt keretében foglalkoztatott közösségszervező munkatárs. A programok legfőbb célcsoportja az egyházközösségben élők és annak vonzáskörzetébe tartozó települési lakosok, a lakosság apraja-nagyja.

A megvalósított programok, melyekben a közösségszervező részt vett, melyeket szervezett:

– A legnagyobb volumenű rendezvényünk 2022.09.04-én vasárnap volt a Biharugrai Református Templomban, melyen Nagy Viktor lelkipásztor beiktatása történt. Papp Andrea nagy részt vállalt a rendezvény előkészítésében, vendégeink meghívásában és a rendezvény lebonyolításában, melyen körülbelül 250 fő vett részt a legfiatalabbaktól az aggastyán korúakig. Az alkalomra a környező települések lakói mellett érkeztek hozzánk vendégek Hajdú-Bihar Vármegyéből is. Az Istentisztelet után a Bölönyi Kúriában folytatódott a rendezvény, ahol a résztvevők vendéglátáson vehettek részt. Papp Andrea oroszlánrészt vállalt a különböző részmunkaterületek összefogásában, összehangolásában, valamint az egész rendezvény lebonyolításában.

– A 2022. évi szentesti alkalmon Papp Andrea nagy segítséget nyújtott, hisz egyrészt segített azon fiatalok megtalálásában, akiknek a családja nem igazán jár közösségi alkalmakra. Így a fiatalok karácsonyi műsora miatt jobban bekapcsolódtak a gyülekezet életébe.

– 2023.01.29-én a Biharugrai Református Egyházközségben Berkesi Sándor Kossuth és Kölcsey díjas karnagy úr tett látogatást. Kedves vendégünk előadással és kántori szolgálattal kísérte az istentiszteletet. Ezt követően az énekkar körében tanított éneket. Ezen az alkalmon mintegy 25 fő vett részt

– 2023.02.12-én a kerek házassági évfordulójukat ünneplők részére tartottunk egy alkalmat, amelyen a házasság ajándékáról volt szó, ezt követően került sor a jubiláló házasok megáldására. Nem csak a rendezvény lebonyolításában, hanem annak előkészületeiben, a kerek évfordulókat ünneplők megkeresésében és meghívásában Papp Andrea végezte a legtöbb feladatot, mely alkalmon 21 fő vett részt. Az alkalom vendéglátással fejeződött be.

– 2023.06.18-án Hálaadó Istentiszteletet tartottunk, melyben hálát adtunk a pályázat megvalósulásáért és Papp Andrea áldozatos munkájáért, és áldást kívántunk életére és következő munkájára. Ezen az alkalmon 48 fő vett részt.

A támogatási összeg 100%-ban felhasználásra került, el nem számolt összeget nem tartalmazott a projekt. A támogatás nagyban hozzájárult a fejlesztési elképzelésünk megvalósításához, a támogatás nélkül nem tudtuk volna a fejlesztést megvalósítani.

Tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység megvalósulásának szöveges bemutatás

Biharugrai Református Egyházközség a kötelezően előírt nyilvánosságot a hatályos Magyar Falu Program Arculati Kézikönyvben előírtakat maradéktalanul betartva kerültek megvalósításra.

2 db Falutábla került kihelyezésre

A Falutáblák a Támogatói Okirat kibocsátását követő 90 napon belül kihelyezésre kerültek két különböző helyre oly módon, hogy a település közigazgatási határát jelző, a település nevét tartalmazó tábla alá lett elhelyezve, a település fő forgalmi útvonalai mentén, a település központja felé vezető oldalon.

1 db Támogató tábla került kihelyezésre

A Támogatói tábla az Egyházközség épületén kihelyezésre került.

Embléma került elhelyezésre a település honlapján

Biharugra, 2023.08.29.                                                                                        

Nagy Viktor lelkipásztor