Biharugra egyházi településképet meghatározó épületeinek fejlesztése

Kedvezményezett neve: Biharugrai Református Egyházközség

Pályázati felhívás neve, kódszáma: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés – VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

Projekt címe:Biharugra egyházi településképet meghatározó épületeinek fejlesztése

Projekt azonosítója: 1775412993

A szerződött támogatás összege: 46 142 938 Ft

A támogatás mértéke: 95 %

Projekt tervezett/tényleges befejezési dátuma: 2020.11.27.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A Biharugrai Református Egyházközség a projekt futamideje alatt a református templomának, mint településképet meghatározó épület külső felújítását és látogathatóságának biztosítását tűzte ki célul. A fejlesztés eredményeként a község kulturális, vallási képe megőrzésre került, épített környezete szépült. A település közössége számára alkalmas közösségi épület került korszerűsítésre.

A projekt során a műemléki védelem alatt álló templom épület teljes körű külső felújítása valósult meg, valamint a telek szomszéddal határos oldalán lévő kerítés állagmegóvó felújítása valósult meg.

A templom hajó tetőhéjazata sávos szalagfedést, strukturált felületű poliamid bevonatú alumínium lemezfedést kapott. A fém lemezfedés alá bitumenes alátétlemez került elhelyezésre, továbbá páraáteresztő, szél- és vízzáró, vízhatlan alátétfólia is. A tetőhéjazat faszerkezeti elemei gomba- és rovarkártevő elleni megelőző védelemmel lettek ellátva. A tetőhéjazat teljes körű átszellőztetésével biztosítva lett a lemezfedés és a beépített faanyagok pára- és egyéb nedvességhatás elleni védelme.

A templom épület új fekvőeresz csatornákat és lefolyó csatornákat kapott, valamint az ablakpárkányok, szegélyek, fallefedések és a templom torony homlokzatának díszítésében is kiemelkedő jelentőséggel bíró választópárkányok is cserélve lettek a fém lemezfedéssel azonos anyagból.

A homlokzat is teljes körűen megújult. A lábazati zónában lévő régi vakolatréteg eltávolítását követően a templom épület falszerkezeteinek utólagos talajnedvesség elleni falszigetelése készült el furatinjektálásos módszerrel, majd a régi vakolatok helyett modern szellőző, falszárító felújító vakolat készült.

A homlokzaton teljes körű vakolatjavítás valósult meg, melyet speciális homlokzati glettelést követően szilikon festéssel láttak el.

A templom épület fém nyílászárói, és zsalugáterei teljes körű felújításon mentek keresztül, továbbá 2 darab nyílászáró cseréje is megtörtént..

Az épület körül szivárgórendszer épült, mely a talajnedvesség és talajvíz elleni hatékony védelmet biztosítja, továbbá a tetőfelületről összegyűjtött csapadékvizet is elszállítja az épület környezetéből.

A telek szomszéddal határos oldalán a kerítés is teljes körű felújításon ment keresztül.

A régi vakolatréteg eltávolítása után új vakolattal látták el a kerítést, majd speciális glettelést követően a templom épületével azonos színű szilikon festés készült.

A templom épületében funkcióváltás nem történt a fejlesztés során, azonban a pályázati fejlesztés eredményeképpen a meglévő funkciók felújításával, korszerűsítésével látogathatósága és annak gyakorisága mindenképpen javult, így a funkciók elérhetőbbé váltak.

Az épület kihasználtsága és látogathatósága a megvalósult fejlesztés eredményeképpen növekedni fog.


További támogatónk az EMVA. Elérhetőség: https://ec.europa.eu/agriculture/