2020. decemberi Istentiszteletek az online térben

Kedves Testvéreink! A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és Esperesi Kara a kormányzati intézkedések bejelentése után azt nyilatkozta, hogy az adventi és karácsonyi Istentiszteletek megtarthatóak személyes találkozással is, az eddig is érvényben lévő óvintézkedéseket betartva. A közleményben az is bele van foglalva, hogy az egyházközségek elnöksége (lelkipásztor és gondnok) dönthet úgy, hogy nem tartanak személyes találkozással járó Istentiszteleteket. Ezek fényében tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, mivel úgy ítéljük meg, hogy gyülekezetünkben nagy számban vannak olyanok, akik a veszélyeztetett korosztályhoz tartoznak, az év végéig Istentiszteleti alkalmainkat továbbra is online tartjuk.

Kérjük a Testvérek szíves megértését. Reméljük, hogy jövőre mindannyian újra együtt lehetünk és örvendezhetünk a gyülekezet közösségében! Vigyázzunk egymásra, és Isten oltalmazzon mindannyiunkat. Isten áldását kívánva: Nagy Viktor lelkipásztor és Bertalanné Nagy Anikó gondnok

Meghívó – Hálaadó Istentisztelet

A Biharugrai Református Egyházközség szeretettel hívja az alábbi csoportos programjára!

2020.09.20. napján, Biharugra, Erzsébet utca 46. szám alatt,a református templomban, 10:30 órai kezdettel, Hálaadó Istentisztelet megtartására kerül sor a gyülekezet tagjai részére.

Isten igéje üzenetének hallgatása mellett, együtt adhatunk hálát a gyülekezeti ház vizes blokkjának felújításáért és a szükséges eszközök beszerzéséért.

PROGRAM:

10:30 – 11:30  HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

Az alkalom az EGYH-KCP-18-P-0054 kódszámú, Fejlesztés és működési célú támogatás című projekt keretében valósul meg. A projekt megvalósulásának támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága.

Istentiszteletek az egészségügyi szabályok betartásával

Kedves Testvérek!

– A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége felhívásának eleget téve hirdetem, hogy gyülekezetben vasárnaptól (szeptember 6.) a templomunkban az istentiszteleteken kötelező a maszkviselés. Továbbá a bejáratnál kézfertőtlenítőt helyezünk el, melyet mindenki használjon a belépéskor.

– Emellett kérjük, hogy a védőtávolságot mindenki vegye komolyan, így is vigyázzunk egymásra.

Köszönettel: Nagy Viktor lelkipásztor

Online istentiszteletek

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának 2020. március 16-i határozata alapján gyülekezetünkben jelenleg nem tartunk közösségi alkalmakat.

Az idősebb internet hozzáféréssel nem rendelkező gyülekezeti tagok számára a templomunknál lévő hirdető táblára helyezünk ki (heti rendszerességgel) írott igei gondolatokat, Ugari Református Hírmondó címen.

2020. március 22-én a televízió a következő református istentiszteleteket közvetíti:

10:00 PAX TV

Mindazoknak pedig akik lehetőségük van rá, hogy interneten kövessenek istentiszteletet a következő lehetőségeket ajánljuk.